60 sekund cda

Chorzy na cukrzycę insulinozależną stanowią około 10% ogółu chorych na cukrzycę i tylko 2% przypada na zachorowania do 18 roku życia. W Polsce na cukrzycę typu 1 choruje około 10 tys. dzieci. Brak jest dokładnych opracowań epidemiologicznych w skali całego kraju. Badania prowadzone przez Rewera i wsp. w regionie Wielkopolski wykazały wzrost zapadalności na cukrzycę […]