Oddawanie moczu

Narastający wielomocz powoduje częste oddawanie moczu (pollakisuria), nocne mikcje (nycturia) i dość często, zwłaszcza u młodszych dzieci moczenie nocne (enuresis nocturna).
Polyphagia jest objawem niestałym. U młodszych dzieci częściej występuje utrata łaknienia (anorexia). Brak łaknienia pojawia się u wszystkich dzieci w stanie kwasicy ketonowej. Objawy kliniczne narastają zwykle kilka tygodni, aż do wystąpienia ciężkiej kwasicy ketonowej i śpiączki. Początek choroby może być ostry, kiedy objawy narastają w ciągu kilku lub kilkunastu tygodni. U niemowląt i małych dzieci objawy mogą rozwinąć się bardzo szybko, nawet w ciągu jednej doby. Ewolucja zaburzeń metabolicznych może być znacznie przedłużona, zwłaszcza u starszych dzieci, u których objawy cukrzycy mogą narastać powoli, łagodnie w ciągu wielu miesięcy. Zdarza się ewolucja długa, trwająca nawet 2-3 lata z okresami bezobjawowymi i niestałą hiperglikemią. Początkowo, zwłaszcza w przypadkach o dłuższej ewolucji, pragnienie i wielomocz mogą nie być zauważone przez otoczenie, a na plan pierwszy wysuwają się objawy ogólne – niechęć do nauki i zabawy, drażliwość, zwiększona męczliwość i osłabienie.