W BEZMYŚLNY SPOSÓB

W sposób  bezmyślny i lekceważący’innych nastawiają oni głośno odbiorniki radiotelewizyjne, wypróbowują silniki sa­mochodowe lub motocykle, pozwalają swym dzieciom krzyczeć pod oknami sąsiadów.Ze względu na to, że hałas obok zagrożeń zdrowia psychicznego i fizycznego, jako czynnik nerwicorodny narusza poważnie równowagę układu nerwowego, u- niemożliwia regenerację sił, kumuluje zmęczenie i obniża kulturę życia codziennego w zagęszczonych zbiorowiskach ludzkich — jego zwalczanie jest już ko­niecznością. Dziś spełniają się prorocze słowa Roberta Kocha, który blisko sto lat temu powiedział: „Nadej­dzie dzień, kiedy człowiek będzie walczyć z bardzo niebezpiecznym wrogiem swego zdrowia — z hałasem    tak samo, jak kiedyś walczył z cholerą i dżumą”.