Cele leczenia i kryteria wyrównania cukrzycy

Leczenie dziecka chorego na cukrzycę powinno zapewnić mu zdrowie uwarunkowane, czyli dobre samopoczucie, pełną sprawność fizyczną i intelektualną, stworzyć możliwość uczestniczenia we wszystkich rodzajach aktywności dziecięcej na równi z kolegami. Chore dziecko powinno rozwijać się harmonijnie i dojrzewać we właściwym czasie. Leczenie powinno chronić je przed występowaniem ostrych powikłań cukrzycy, zwłaszcza wymagających pobytu w szpitalu. Ponadto od momentu rozpoczęcia leczenia należy mieć na uwadze niebezpieczeństwo wystąpienia późnych powikłań, które powodują kalectwo i skrócenie czasu przeżycia, oraz dążyć do zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia. Spełnienie tych warunków jest trudne i zależy przede wszystkim od jakości leczenia, czyli kontroli cukrzycy (wyrównania metabolicznego). Opracowane zostały wskaźniki jakości kontroli