Leczenie dziecka chorego na cukrzycę

Nie ulega wątpliwości, że należy dążyć do uzyskania bardzo dobrego wyrównania metabolicznego u każdego dziecka, ponieważ od tego w głównej mierze zależą jego losy w przyszłości. Jednakże osiągnięcie tego celu jest bardzo trudne i w praktyce możliwe mniej więcej u 5% dzieci. Szczególnie trudne jest stałe utrzymywanie dobrych wyników w dłuższych okresach. U niemowląt i małych dzieci chorych na cukrzycę wymagania dotyczące kontroli cukrzycy muszą być złagodzone ze względu na zagrożenie neurogli- kopenią: najniższa dopuszczalna glikemia – 5,5 mmol/1, największe wartości 12 mmol/1, sporadycznie do 13,3 mmol/1, HbAlc – 8-8,5%. Wskaźniki jakości kontroli cukrzycy.