60 sekund cda

Chorzy na cukrzycę insulinozależną stanowią około 10% ogółu chorych na cukrzycę i tylko 2% przypada na zachorowania do 18 roku życia. W Polsce na cukrzycę typu 1 choruje około 10 tys. dzieci. Brak jest dokładnych opracowań epidemiologicznych w skali całego kraju.
Badania prowadzone przez Rewera i wsp. w regionie Wielkopolski wykazały wzrost zapadalności na cukrzycę wśród dzieci w latach 1982-1984 (zapadalność 6,6). Zwiększoną zapadalność w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zanotowano w wielu krajach. Jest ona szczególnie duża w krajach skandynawskich, zwłaszcza w Finlandii, a najmniejsza w Japonii. Przyczyna wzrostu zachorowań i zróżnicowania geograficznego zapadalności jest niejasna. Niewątpliwie działają tu inne czynniki poza genetyczną predyspozycją.