BRAK KONTAKTU

Brak kontaktu ze środowiskiem społecznym rodzi w wieku starczym egocentryzm, egoizm lub nawet postawy a- gresywne.Środowisko społeczne jest źródłem obciążenia psy­chicznego również dla ludzi w wieku średnim. Wiek ten jest określany jako wiek „trudnego umiejscowia- nia się” w życiu, w określonym środowisku społecz­nym. To już nie młodość, a jeszcze nie starość. Czło­wiek musi ustalać wtedy nowe wartości, nowe formy zachowania (np. zrezygnować z mody i stylu bycia młodzieżowego), nowe zasady postępowania, musi sta­bilizować plany życiowe. Zarówno sytuacja mężczyzny jak też kobiety nie jest łatwa w tym wieku, jeśli nie potrafią uświadomić sobie prawa następowania prze­mian, naturalnych w życiu każdego człowieka.