SILNE OBCIĄŻENIE

Silne obciążenie psychiczne może również wynikać z dążenia do osobistych sukcesów w pracy zawodowej, z konieczności silnego wzmożenia własnej aktywności, pokonywania przeszkód w warunkach nie zawsze sprzyjających tym dążeniom. Ze względu na to, że po­trzeby nie dają się nigdy zaspokoić, cele — nigdy w pełni osiągnąć, a zadania życiowe — w pełni zrealizo­wać, powstają konflikty wewnętrzne. Jeśli poza tym cele osobiste nie zawsze są podporządkowane ogólnym   dążeniom innych ludzi, powstają konflikty społeczne,  które zakłócają stosunki międzyludzkie. Źródłem dużych nieraz obciążeń psychicznych są   dziś zmiany modelu życia rodzinnego.   Ostatnio zwraca się uwagę na powstający w wielu rodżinach konflikt wynikający z tego, że „pokolenie spadkobierców” nie poczuwa się do żadnych obowiązków, a jedynie żąda praw i świadczeń ze strony rodziców.