CHĘĆ POSIADANIA

Chęć posiadania co­raz liczniejszych dóbr materialnych, określana niekiedy jako potrzeba neomieszczańskiego prestiżu osiąganego poprzez ilość zdobytych dóbr (telewizor, samochód, do- mek) i poprzez styl życia (modny strój, wyjazdy za­graniczne), to znamię naszych czasów.  Wzrost potrzeb  i pęd do ich zaspokajania to na ogół            zjawiska pozytywne (uaktywniają człowieka, rodzą           ambicje, pobudzają zaangażowanie) jeżeli nie są sprzeczne z zasadami etyki społecznej, podczas gdy obserwowane niekiedy „wysycenie potrzeb”, ujawniające się w poczuciu bezsensu życia, jego bezcelowości,     niechęci podejmowania jakichkolwiek wysiłków, to           zjawisko patologiczne.