ZNACZENIE STŁOCZENIA

Stłoczenie może mieć również znaczenie w pato­genezie chorób społecznych, może być przyczyną wzra­stającej agresji i wrogości między ludźmi, stwierdza­nych we wszystkich współczesnych społeczeństwach. Reakcje człowieka na ten czynnik powinny być bra­ne pod uwagę w projektowaniu osiedli, mieszkań, szpi­tali, domów wypoczynkowych. Przed życiem w zbyt zagęszczonym mieście człowiek zaczyna się bronić uciekając poza jego granice, za­mieszkując w domkach jednorodzinnych poza obrę­bem metropolii, spędzając urlopy w leśniczówkach lub na głuchych wsiach.