WYŻSZY POZIOM

Te ostatnie wykazywały wyższy poziom in­teligencji, nie miały trudności z poszukiwaniem po­karmu ani w kontaktach z innymi osobnikami swego gatunku, tak jak szczury pozbawione bodźców wzroko­wych. W innych badaniach stwierdzono, że małe szym- panse wychowywane w ciemności przez parę miesięcy po urodzeniu nie mogły nauczyć się posługiwania wzrokiem, w efekcie zaniku wkókien nerwu wzroko­wego. Psy hodowane od urodzenia w odosobnieniu poz­bawiającym je dopływu bodźców zewnętrznych, nigdy nie potrafiły przystosować się do wymagań środowiska i wykazywały trudność wyuczenia się adekwatnych reakcji nawet na sytuacje zagrożenia (ogień).