WZRASTAJĄCE ZAINTERESOWANIE

O    wzrastającym od kilkunastu lat zainteresowaniu stressem informacyjnym wywołanym niedoborem in­formacji i zwanym deprywacją sensoryczną, najlepiej świadczy fakt, że w 1960 roku rejestracja bi­bliografii na ten temat (Weybrew i Parker) wykazała zaledwie 146 pozycji piśmiennictwa, podczas gdy obec­nie pozycje takie liczone są na kilka tysięcy.Mimo prowadzenia wcześniejszych badań nad pro­blemem odosobnienia, dopiero w latach pięćdziesiątych rozpoczęto systematyczne analizy wpływu izolacji bodźcowej na organizm. Do najwcześniejszych prac nad zwierzętami należą prace Hebba, który porówny­wał między innymi rozwój szczurów bezpośrednio po urodzeniu pozbawionych wzroku, ze szczurami nor­malnymi.