Prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy

Prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy w tej grupie dzieci ocenia się mniej więcej na 10%. Przemijający cukromocz może pojawić się u zdrowych dzieci w przebiegu infekcji lub innych stresów, lecz może też być zapowiedzią cukrzycy typu 1. Zdarza się tak w przypadkach o przedłużonej ewolucji choroby, zwłaszcza u nastolatków. Niestałe lub nieznaczne zaburzenia tolerancji węglowodanów mogą wyprzedzać na wiele miesięcy, a być może i lat, wystąpienie objawów klinicznych choroby (prediabełes). Podobnie może ujawniać się cukrzyca typu MODY.