W ZESTAWIENIU

W zestawieniu zwraca uwagę największy procent śmiertelnych wypadków, uwarunkowanych motoryza­cją. Zagrożenie motoryzacją to jeden z poważnych pro­blemów naszych czasów. Wzrasta ono razem z coraz gwałtowniejszym jej postępem. Dane zbierane w Stanach Zjednoczonych od 1914 do 1960 roku wykazały, że spośród wszystkich zgonów z powodu wypadków, blisko 40°/o było wynikiem wypadków motoryzacyj^ nych. Dane dotyczące Europy, zanotowane przez sta­tystyki ONZ mówią, że w 1971 roku co 30 sekund zdarzał się na ulicach lub, szosach wypadek, ,a. co 5 minut ginął człowiek. Ogółem było 1,2 mł‘n wypad­ków, w których zginęło 92 tys. osób, a 2,1 min dozna­je obrażeń.