UDOWODNIONY ZWIĄZEK

Udowodniony jest np. związek nadużywania antybiotyków z powstawaniem chorób nowotworowych, schorzeń nerwowych, porażeń mięś­niowych, depresji psychicznej.Dalszym przykładem realnego zagrożenia postępem techniki jest rosnąca liczba wypadków, sprawców większej liczby zgonów niż poszczególne choroby. Są to zgony z powodu poparzeń, porażeń, napromieniowa­nia, upadków, urazów związanych ze źle funkcjonują­cymi maszynami, a więc zgony wynikające z -działania człowieka w środowisku technicznym. Zestaw wypad­ków śmiertelnych podany przez „World Health” w 1961 roku wykazał, jakie były przyczyny tych wypadków w 19 krajach reprezentujących 553 min ludzi. Diagram na ryc. 4 przedstawia procentowe zestawienie tych danych według klas wypadków.