Ważne są samoobserwacje

Przestawienie się na nowy system leczenia wiąże się więc z koniecznością prowadzenia wnikliwej samoobserwacji, częstym wykonywaniem oznaczeń glikemii (kilkanaście razy w ciągu doby) i koniecznością korygowania leczenia. Okres 2-3 tygodni powinien być przeznaczony prawie wyłącznie na adaptację. Najlepiej, jeżeli dzieje się to w czasie przerwy w nauce, ponieważ pogodzenie intensywnej nauki w szkole z wdrażaniem nowego systemu leczenia jest często niemożliwe. Okres przejściowy trwa różnie długo. Zdarza się, że leczenie przebiega od początku prawie idealnie, częściej dobre wyniki uzyskuje się po kilku tygodniach, czasem dopiero po wielu miesiącach leczenia. Wyjątkowo próba intensywnej terapii kończy się niepowodzeniem i powrotem do leczenia konwencjonalnego.