Metabolizm glukozy i udział substratów nieglukozowych w cukrzycy.

Własnych stwierdzałam 3-4% stężenia HbF. Przyczyna zwiększenia stężenia HbF jest niejasna; niewykluczone, że jest również następstwem hipoksji. Nakładanie się skutków hiperglikemii i innych zaburzeń metabolicznych towarzyszących przewlekłemu niewyrównaniu cukrzycy doprowadza do nieodwracalnych zmian strukturalnych kolagenu, błon podstawnych, nerwów, kwasów nukleinowych (mutacje genetyczne) i do następstw klinicznych w postaci późnych powikłań cukrzycy.