Badania kierowców – Kraków

W niektórych branżach pracowniczy cyklicznie wysyłani są na badania kierowców. Kraków to miasto, w którym swoje biura ma wiele firm zatrudniających kierowców. Leśnictwo jest to dział gospodarki, który zawiera się w sektorze ochrony środowiska. Leśnictwo to także ogół czynności mających na celu ustalenie powierzchni gruntów leśnych, ich pielęgnację odnowienia oraz użytkowanie. Celem mojej pracy jest sprawdzenie, w jakim stopniu i czy w ogóle obecne wydatki publiczne na środowisko przyczyniają się do zwiększenia skali zadrzewień, odnowień oraz liczby metrów sześciennych pozyskanego drewna według różnych jego rodzajów. Zadam także pytanie, czy leśnictwem koniecznie muszą zajmować się instytucje publiczne? Na opracowanych przeze mnie wykresach zwracam uwagę na najmniejsze zmiany w obrębie struktury posiadania gruntów leśnych, skali pozyskiwania różnych rodzajów drewna, odnowień i pielęgnacji lasów oraz ilości i wartości skupionych produktów leśnych według różnych form własności. Dokonam również oceny jakości danych statystycznych pod względem ich kompletności oraz poprawności. W mojej pracy licencjackiej pokazałem także lesistość poszczególnych województw. Pracę dyplomową podzieliłem na cztery obszerne rozdziały.