OBOK ZAGROŻENIA FIZYCZNEGO

Obok zagrożenia fizycznego we; współczesnej cywi­lizacji stale wzrasta zagrożę ni e sfery psy­chicznej człowieka. Jest to; poważne, często nie­dostrzegane źródło obciążenia. Obciążeniem jest nie tylko groźba niezaspokojeriia rosnących potrzeb, utra­ty pewnych wartości lub nawet zdrowia i życia, ale fównież groźba > utraty poczucia bezpieczeństwa w zmieniającym się przez technikę środowisku. Codzien­ny dopływ-informacji o ujemnych skutkach postępu,o  cenie, jaką za niego płacimy, obciąża każdego my­ślącego człowieka.   Nieprzemijającym zagrożeniem sfery psychicznej jest obawa przed skutkami niewłaściwego wykorzy­stania energii – atomowej, mimo że dziś, w drugim ćwierćwieczu ery atomowej nikt już nie ma wątpli­wości, co do,-pozytywnego, znaczenia tej energii dla ludzkości.