KONIECZNOŚĆ ODBIORU

Konieczność odbioru i przetwarzania bardzo dużej liczby informacji, jak również ich nie­dobór może zakłócać czynności człowieka i wywoły­wać negatywne skutki (zmęczenie, napięcie, lęk).Orientacja w dzisiejszym świecie wymaga gromadze­nia nadmiaru informacji, gdyż trudno przewidzieć, ja­kiego rodzaju informacje będą potrzebne w konkret­nej sytuacji, zadaniu lub przewidywaniu zdarzeń. Dla­tego programy szkolne wydają się niekiedy przełado­wane, podają informacje z pozoru bez praktycznego znaczenia dla przyszłego życia. Wobec rosnącej stale ilości informacji coraz trudniejszy staje się problem selekcji tradycyjnego materiału nauczania, a podręcz­niki nie obejmują wiedzy o osiągnięciach naukowych z ostatnich kilkunastu lat.