NOWE MODELE

Nowe modele kształcenia sprzyjają indywidualnemu rozwojowi. Ze względu na to, że uznano genetyczne uwarunkowanie zróżnicowanych zdolności u ludzi, powstają odrębne szkoły lub klasy kształcące nie tylko uzdolnionych muzyków lub malarzy, ale również ma­tematyków, fizyków lub chemików. Stwierdza się, że niezależnie od zapewnienia równego startu do wiedzy całej młodzieży — warto wykorzystać określone zdol­ności. jednostek, które nie zawsze mają odpowiednie warunki rozwoju w ramach normalnych programów szkolnych.