Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu pomaga

Psychoterapia schematu nie jest przeznaczona wyłącznie dla pacjentów z zaburzeniami osobowości. Jednak to właśnie im najczęściej pomaga. Dzięki tej metodzie możliwe jest skuteczne radzenie sobie z emocjonalnym rozchwianiem, narcyzmem, postawą antyspołeczną czy osobowością obsesyjno-kompulsywną. Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu opiera się na założeniu, że w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości jednostka ulega wpływowi otoczenia, a następnie w oparciu o te doświadczenia tworzy sobie schematy działania. Niestety, często są one nieadekwatne do jej potrzeb, przekonań, a tym samym generują napienię i uniemożliwiają budowanie satysfakcjonującego życia. W terapii chodzi o to, aby wskazać te sposoby myślenia, tudzież działania. A potem na różnych poziomach, poznawczym, emocjonalnym i doświadczalnym, sobie z nimi poradzić. Z psychoterapii schematu mogą, a często powinny skorzystać osoby, które na konkretnym polu nie mogą odnieść sukcesu. Powtarzając swoje wyuczone zachowania, same stoją na drodze do swojego szczęścia.