Jak stosować leczenie

Leczenie nie odbiega od ogólnych zasad leczenia odwodnienia hipermolal- nego, lecz insulinoterapia musi być prowadzona bardzo ostrożnie. Należy stosować wyłącznie insulinę ludzką, wysoko oczyszczoną, krótko ewentualnie szybko działającą. W pierwszym okresie leczenia podaje się insulinę dożylnie pompą w rozcieńczeniu (np. 1 j./lO ml), ponieważ dawka początkowa nie powinna przekraczać 0,02 j./kg mc./h. Szczególnie ważne jest unikanie neuro- glikopenii, która w tym wieku z reguły doprowadza do uszkodzenia o.u.n.