IGF-1

Pomimo struktury zbliżonej do insuliny – raczej nie wiąże się z receptorem insulinowym, natomiast insulina może pobudzać receptory hybrydowe i wywoływać następstwa zarówno metaboliczne, jak i wzrostowe.
W cukrzycy źle kontrolowanej sekrecja GH jest tym większa, im gorsze jest leczenie, natomiast podstawowe stężenie IGF-1 jest zmniejszone. Rozwój fizyczny źle leczonych dzieci jest zaburzony, czego krańcowym przykładem jest zespół Mauriaca.