Cukromocz nerkowy

glycosuria renalis) może być:
pierwotny – cukrzyca nerkowa (diabetes renalis), tubulopatie, np. zespół De Toniego i Fanconiego,
wtórny – galaktozemia, fruktozemia, cystynoza, glikogenozy, choroba Wilsona,
w tubulopatiach nabytych – zatrucie metalami ciężkimi, szpiczak, zespół nerczycowy, krzywica witaminozależna.