Rozwój fizyczny i umysłowy

Rozwój dziecka chorego na cukrzycę zależy od jakości leczenia, a także wieku dziecka w momencie ujawnienia się cukrzycy. Insulina jest hormonem aktywującym procesy związane ze wzrastaniem. Niedobory insulinowe powodują zaburzenia w rozwoju fizycznym dziecka. U większości chorych w pierwszym okresie leczenia obserwuje się przejściowe zahamowanie wzrastania związane z koniecznością odnowy po dłużej lub krócej trwającym okresie nasilonych procesów katabolicznych.
Systematyczna kontrola wskaźników rozwoju dziecka leczonego insuliną jest dodatkową informacją o jakości leczenia cukrzycy. Zahamowanie przyrostów masy ciała lub chudnięcie wyprzedza zwykle o kilka miesięcy zahamowanie wzrostu. W każdym przypadku konieczne jest wykluczenie innych niż cukrzyca przyczyn.