Dożylne obciążenie glukozą

Dożylne obciążenie glukozą (intravenous glucose tolerance test – IVGTT) jest to próba rzadko wykonywana w diagnostyce cukrzycy dziecięcej. Wykonuje się je:
w przypadkach współistnienia zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego (zespoły poresekcyjne, zespoły złego wchłaniania),
jako dodatkową ocenę tolerancji węglowodanowej, z równoczesnym oznaczaniem insulinemii i CRP (prediabetes).
Przygotowanie jak do doustnego obciążenia glukozą. Badanie wykonuje się po 12-godzinnym głodzie (u niemowląt do 8 godzin). Glikemię oznacza się w 0, 5, 10, 20, 30, 45, 60 minucie, ewentualnie 90 minucie po szybkim dożylnym wstrzyknięciu (maksimum 4 min) glukozy w roztworze 40-50% w dawce 0,33 g/kg mnc. (0,18 mmol/kg mnc.).
Uzyskane wyniki mogą służyć do obliczania współczynnika przyswajania glukozy wg Conarda.