Ile trwa cieczka u psa

Biosynteza i sekrecja insuliny stymulowane są przede wszystkim przez aktywację układu cyklazy adenylanowej w błonie komórkowej i następowe zwiększenie stężenia cAMP wewnątrz komórki B. Podobny skutek wywołuje hamowanie aktywności enzymu rozkładającego cAMP, czyli fosfodwuesterazy.
Większość bodźców działa na komórkę B przez receptory w błonie komórkowej, lecz może to być również stymulacja omijająca układ cyklazy adenylanowej, jak w przypadku aminokwasów. Niezbędnym warunkiem sprawnego reagowania komórki B jest dostateczne stężenie ATP wytwarzanego w cyklu glikolitycznym oraz odpowiednie stężenia jonów, a zwłaszcza Ca, P, Mg.
W warunkach fizjologicznych najsilniejszym bodźcem dla komórki B jest glukoza działająca przez układ cyklazy adenylanowej. Zakłada się istnienie na powierzchni komórki B swoistego glukoreceptora „rozpoznającego” wahania glikemii. W życiu płodowym komórka B reaguje na glukozę już w pierwszej połowie ciąży, ale w tym okresie znacznie silniej stymulują sekrecję insuliny aminokwasy. Ten odmienny sposób reagowania obserwuje się często jeszcze w pierwszych 2-3 tygodniach życia u wcześniaków i noworodków z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania (IUGR).