Maksymalny roztwór

Maksymalna ilość glukozy na obciążenie wynosi 75 g (416,2 mmol). Roztwór powinien być wypity w ciągu 4-6 min. Wartości glikemii i insulinemii
uzyskiwane po dawce 1,75 g/kg mnc. (9,72 mmol/kg mnc.) i 45 g/m2 (250 mmol/m2) nie różnią się istotnie, jeżeli masa ciała nie przekracza 65 kg. Gli- kemie oznacza się w czasie 0, 30, 60, 120 min. Badanie w 240 i 300 minucie wykonuje się w diagnostyce stanów hipoglikemicznych i w przypadkach podejrzenia dysfunkcji hepatocytów. Jeżeli test służy do oceny sekrecji insuliny, pożądane jest oznaczenie IRI w 5 minucie (wczesna faza wydzielania) (ryc. 13).
Mocz oddany podczas testu i po zakończeniu nie powinien zawierać glukozy ani acetonu.