Nadprotekcja

Uniemożliwiająca usamodzielnienie się dziecka, pogłębiająca poczucie mniejszej wartości i brak wiary we własne siły. Ten rodzaj postawy doprowadza często do skrajnych napięć w rodzinie, zwłaszcza w okresie pokwitania.
Źródłem stresów bywają często kłopoty szkolne lub brak akceptacji środowiska rówieśniczego.
Cukrzyca wyjątkowo chwiejna (brittle diabetes) jest określeniem nieprecyzyjnym, używanym w odniesieniu do przypadków, w których chwiejność pojawia się z niejasnej przyczyny i uniemożliwia prowadzenie normalnego trybu życia z powodu nawracających śpiączek ketonowych i neuroglikopenii. Przypadki takie zdarzają się rzadko (poniżej 1% leczonych). Dzieci z cukrzycą wyjątkowo chwiejną rzadko obecnie trafiają do szpitala dzięki poprawie jakości kontroli (samokontrola glikemii) i ulepszonym metodom leczenia. Dotyczy to oczywiście dzieci mających zapewnioną opiekę domową oraz możliwość szybkiego nawiązania kontaktu z lekarzem leczącym.