Przemiana glukozy w ustroju zdrowym

Zachowanie homeostazy glukozy, czyli utrzymanie wahań stężenia jej we krwi w wąskim zakresie, jest warunkiem zdrowia. Utrzymanie równowagi między podażą glukozy do krwi a zużywaniem jej w tkankach możliwe jest przede wszystkim dzięki sprawnej regulacji nerwowo-hormonalnej i prawidłowo reagującej komórce wątrobowej.
Źródła glukozy:
węglowodany, stanowiące w pokarmie ponad 50% pokrycia energetycznego,
glikogen,
wytwarzanie w wątrobie (glikogenoliza i glukoneogeneza).
Glukoza i inne monosacharydy, powstałe w wyniku hydrolizy węglowodanów w przewodzie pokarmowym, trafiają bezpośrednio do wątroby, gdzie fruktoza i pentozy są albo metabolizowane całkowicie, albo przekształcane w glukozę. Glukoza spichrzana jest w postaci glikogenu, a częściowo (zależnie od aktualnego zapotrzebowania) przekazywana bezpośrednio do krwi obwodowej i tkanek.