Lipodystrofia poinsulinowa

Zaniki, przerosty, zwłóknienia. Lipodystro- fia zanikowa, czyli tzw. doły poinsulinowe, powstaje pod wpływem zanieczyszczeń występujących w niektórych preparatach insuliny (ryc. 22, 23). Jeszcze w latach siedemdziesiątych u dzieci chorych na cukrzycę rozległa lipodystrofia zanikowa występowała często. Wprowadzenie do leczenia insulin wysoko oczyszczonych zamiast stosowanych uprzednio insulin konwencjonalnych powodowało szybkie wypełnianie się ubytków tkanki podskórnej i zanikanie dołów, zwykle po 2-4 miesiącach.
U dzieci leczonych od początku insuliną wysoko oczyszczoną niewielkie ogniska lipodystrofii zdarzają się wyjątkowo i ustępują po wprowadzeniu in
suliny ludzkiej. Niewielki zanik tkanki podskórnej może jednak pojawić się także u leczonych insuliną ludzką (wyjątkowo rzadko).