Alergia insulinowa

Związana jest z pojawieniem się przeciwciał reagino- wych w klasie IgE. Odczyny alergiczne występowały najczęściej u osób leczonych nisko oczyszczoną insuliną wolową, lecz zdarzają się również u leczonych insuliną ludzką wysoko oczyszczoną. Alergię może wywoływać zawarta w insulinie protamina lub cynk. Immunogenność samej insuliny może zwiększać obecność zagregowanych cząsteczek powstających pod wpływem wadliwego przechowywania leku. Najczęściej występują wczesne reakcje skórne w miejscach wstrzyknięć. Są to wykwity rumieniowe, utrzymujące się przez 2-3 doby i ustępujące samoistnie bez leczenia, oraz reakcje miejscowe późne typu Arthusa. Ten rodzaj alergii ulega zwykle wygaszeniu w miarę kontynuowania leczenia.