PODCZAS EKSPERYMENTU

Podczas 72-godzinnego eksperymentu ponad połowa badanych zrezygnowała z badań mimo wysokich opłat za udział w eksperymencie, 90°/o utraciło orientację w czasie, ponad 80°/o odczuwało lęk i niepokój, 41<l/o miało złu­dzenia, ale tylko 5°/o doznawało halucynacji (Wein- stein). Badani, którzy przebywali przez dziesięć dni w warunkach całkowitej izolacji, po zakończeniu próby objawiali zaburzenia w spostrzeganiu otoczenia, mię­dzy innymi przedmioty’widzieli jako dwuwymiarowe, a ludzi — jako nierealne istoty (Zubek i in.). Analiza zaburzeń psychicznych występujących pod wpływem deprywacji percepcyjnej wskazała na podobieństwo niektórych objawów (otępienie, rożka jarzenie, halucy­nacje, utrata realnego pojmowania rzeczywistości) do zaburzeń występujących w chorobie psychicznej — schizofrenii.