WARUNKI BADANIA

Warunki badania deprymacji przedstawia .W powyżej opisanych lub podobnych warunkach, w których osoby badane przebywały od 30 min do wielu godzin i dni, analizowano wpływ odosobnienia człowie­ka na jego percepcję, funkcje umysłowe i stan emocjo­nalny (m.in. Baxton, Doane, Duszków, Grunebaum, Heron, Holt, Kosmolinskij, Scott, White, Zubek).Stwierdzono, że deprywacja sensoryczna i percepcyjna wywołuje różne zaburzenia, między innymi trudność koncentracji, obniżenie sprawności umysłowej, zabu­rzenia kontroli motorycznej, zaburzenia percepcji (złu­dzenia i halucynacje), znaczne obniżenie stałości emo­cjonalnej, drażliwość i apatię. Wiele z objawów utrzy­mywało się nadal po zakończeniu izolacji. Niektóre doświadczenia prowadzone w całkowitej ciszy i ciemności wykazały mniejsze zaburzenia per- cepcyjne, niż podczas dopływu rozproszonego światła jednostajnego dźwięku (Vernon, Hoffman)