Powikłania leczenia insuliną

Znacznie rzadziej (u dzieci wyjątkowo) pojawiają się uogólnione wykwity pokrzywkowe, a nawet pęcherzowe, które utrzymują się długo lub wielokrotnie nawracają nawet po zmianie preparatu insuliny na ludzką. Uważa się, że czynnikiem sprzyjającym występowaniu tych postaci alergii są przerwy w in- sulinoterapii. Obserwacje własne nie potwierdzają istnienia takiej zależności. Leczenie przemijających zmian rumieniowych jest zwykle zbędne. W alergii uogólnionej można zastosować insulinę innej firmy i podawać leki przeciw- histaminowe.
Szczególnie niebezpieczne są reakcje typu anafilaktycznego z objawami zagrażającymi życiu dziecka. Na szczęście ten typ reakcji zdarza się niezwykle rzadko. W naszym materiale wstrząs wystąpił tylko jeden raz u dziecka leczonego insuliną konwencjonalną cynkowo-protaminową i krystaliczną (przed 24 laty). Konieczne było wdrożenie pełnego leczenia przeciw- wstrząsowego i zmiany insuliny na wysoko oczyszczoną wieprzowo-
wołową. Ponieważ objawy anafilaksji nie powtórzyły się, to w tym przypadku czynnikiem alergizującym mogła być protamina i zanieczyszczenia białkowe insuliny.