Glikoliza beztlenowa

Glikoliza beztlenowa, a powstający mleczan i pirogronian wykorzystywane są w wątrobie, podobnie jak alanina powstająca w cyklu alaninowo-glukozowym (ryc. 7).
W głodzie głównym źródłem energii są więc produkty lipolizy i ketogenezy; podobna sytuacja metaboliczna powstaje podczas wykonywania ciężkiej pracy fizycznej. Wykorzystywanie tłuszczowych substratów umożliwia wydatnie zmniejszona sekrecja insuliny oraz zwiększenie stężenia hormonów antagonistycznych.