Po opanowaniu ostrych zaburzeń

Po opanowaniu ostrych zaburzeń metabolicznych dalsze leczenie prowadzi się według ogólnych zasad samokontroli z codziennym wielokrotnym oznaczaniem glikemii. Stosowanie insulin o pośrednim czasie działania może być niebezpieczne i dlatego częściej używana jest wyłącznie insulina krótko lub szybko działająca (4-6 wstrzyknięć na dobę) przed posiłkami. Leczenie utrudniają znaczne wahania glikemii, które mogą być także następstwem błędów w dawkowaniu (ze względu na konieczność rozcieńczania insuliny). Cukrzyca przejściowa może trwać od kilku dni do kilku miesięcy i mija raczej bezpowrotnie.
W materiale własnym obserwowano 3 przypadki cukrzycy przejściowej, w dwóch przypadkach u noworodków z małą masą urodzeniową i u jednego wcześniaka. Cukrzyca ujawniła się w 6, 12 i 29 dniu życia. Leczenie insuliną stosowano przez 11 tyg., 9 mies. i 5 mies. Czas obserwacji po zakończeniu leczenia wynosił 3-8 lat.