Zespol pradera williego

W fazie ujawniania się cukrzycy stężenia IRI i CPR we krwi chorych dzieci są małe.Zmniejsza to dodatkowo skutki biologiczne, ponieważ aktywność proinsuliny jest znacznie słabsza niż insuliny. U dzieci zdrowych stężenie łańcucha C (CPR) na czczo wynosi 0,22-0,73 pmol/ml i zwiększa się kilkakrotnie po stymulacji, natomiast stężenie proinsuliny we krwi jest znacznie mniejsze niż insuliny i łańcucha C. Wyrazem tego jest mały współczynnik proinsulina : łańcuch C. Na czczo stężenie proinsuliny wynosi
004-0,028 pmol/ml, a łańcucha C 0,2-0,41 pmol/ml. Wskaźnik proinsulina : CPR wynosi około 0,04. U dzieci ze świeżo wykrytą cukrzycą współczynnik proinsulina : CPR jest duży – 0,2 na czczo i 0,3 po obciążeniu argininą.