Samokontrola glikemii i glikozurii

Glukozę i aceton we krwi i w moczu można oznaczać używając testów do szybkiej diagnostyki. Znalazły one szerokie zastosowanie w codziennej samokontroli cukrzycy. Glikemię można oceniać wizualnie lub za pomocą zminiaturyzowanych reflektometrów. W codziennej kontroli cukrzycy kilkakrotnie wykonywane są oznaczenia glikemii oraz badania moczu na obecność glukozy i acetonu, które w warunkach domowych stały się możliwe po wprowadzeniu testów paskowych.
Do poradni dziecko powinno zgłaszać się z własnym glukometrem, żeby pielęgniarka sprawdziła poprawność oznaczeń.
Od kilku lat produkcja różnych glukometrów i pasków narasta lawinowo. Oferowane są aparaty z pamięcią o różnej pojemności, z algorytmami insuli- noterapii oraz programy komputerowe, umożliwiające analizę wyników. Zaawansowane są próby skonstruowania aparatu do bezkrwawych pomiarów glikemii.