Zdolność utylizacji ketonów ma przede wszystkim wątroba

W wątrobie z WKT przez acetylo-CoA i aceto-acetylo-CoA powstaje ace- tooctan, który ulega przemianom do acetonu i beta-hydroksymaślanu. W tkankach szlak podlega odwróceniu do acetylo-CoA, który ulega oksydacji. Zdolność utylizacji ketonów ma przede wszystkim wątroba, a także nerki, serce, nadnercza, mięśnie i mózg. Metabolizm ketonów w mózgu noworodka jest nie tylko źródłem energii, lecz również niezbędnym substratem w procesach mielinizacji.
Kluczową rolę w zachowaniu homeostazy metabolicznej odgrywa wątroba. Jest ona zarówno dysponentem substratów energetycznych, jak i miejscem ich wykorzystywania do syntez.
W wątrobie spichrzane są: glukoza w postaci glikogenu, trój glicerydy, białka.
W wątrobie wytwarzane są: liczne enzymy i inne biologicznie czynne białka,
glukoza z substratów nieglukozowych w cyklu glukoneogenezy (alanina, mleczan, glicerol),
ketony, WKT i lipoproteiny.