Wymienniki węglowodanowe

Wymiennik węglowodanowy (WW), czyli jednostka chlebowa, jest to taka ilość produktu w gramach, w której zawarte jest 10 lub 12 g węglowodanów. Posługiwanie się wymiennikami ułatwiają specjalne tabele. Produkty, zwłaszcza w początkowej fazie leczenia powinny być ważone. Dziecko może dowolnie zestawić skład posiłku w ramach liczby WW przewidzianej na dany posiłek, zachowując stałe proporcje różnych grup produktów. Na przykład: 2 W W chlebowe może wymienić na inny rodzaj pieczywa lub produkty mączne, 1 WW owocowy może zmieniać na dowolne owoce. Rzadziej stosuje się wymienniki białkowo-tłuszczowe.Jeżeli liczba wstrzyknięć insuliny jest mała (2-3 wstrzyknięcia dziennie), dziecko powinno spożywać 6 posiłków w stałych ostępach czasu. Przerwy między posiłkami nie powinny być krótsze niż 2 godziny i dłuższe niż 3; dość często pierwsze śniadanie jest mniejsze niż drugie (szczyt działania insuliny krótko działającej).
Liczba posiłków i ich wielkość może być zmienna w przypadku stosowania wielokrotnych wstrzyknięć insuliny. Chory może dowolnie planować żywienie, pod warunkiem że opanował znakomicie jego zasady i umie obliczać zawartość WW w posiłku.