Autoimmunizacja

Cukrzyca typu 1 należy do chorób rozwijających się wskutek reakcji autoim- munologicznej. Przemawiają za tym liczne dowody kliniczne i doświadczalne. Niszczenie komórek B następuje w wyniku odpowiedzi komórkowej. Czynniki humoralne wpływają na powstawanie przeciwciał przeciwko antygenom pochodzącym głównie z niszczonych komórek B. Spośród licznych zidentyfikowanych antygenów jedynym specyficznym wyłącznie dla komórki B jest insulina. Kliniczna faza cukrzycy następuje po długiej, trwającej nawet wiele lat, autoimmunologicznej destrukcji, kiedy zniszczeniu uległo już około 80% komórek B. Pomimo znacznego postępu wiedzy patomechanizm tego procesu pozostaje niejasny. Przeciwciała powstają w wyniku reakcji humoralnej i można je wykryć w fazie przedklinicznej.