Ranna hiperglikemia (zjawisko brzasku, efekt Somogyi)

Zwiększone wartości glikemii na czczo stwierdza się u dzieci chorych na cukrzycę często. W każdym przypadku należy dążyć do wykrycia przyczyny rannego przecukrzenia i wdrożyć odpowiednie postępowanie lecznicze. Należy brać pod uwagę możliwość istnienia:
efektu Somogyi w następstwie znacznego zmniejszenia glikemii po północy,
zjawiska brzasku ze zwiększeniem glikemii po godzinie 4110,
niedoinsulinowania w godzinach nocnych (za mała dawka insuliny wieczorem).
Różnicowanie umożliwia kontrola glikemii przed zaśnięciem (22 -23°°), około 200-300 w nocy i rano na czczo. Automatyczne zwiększenie dawek insuliny wieczorem powoduje pogłębienie efektu Somogyi i stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia neuro- glikopenii zarówno u dziecka z objawem brzasku, jak i efektem Somogyi. Właściwe postępowanie to: zmniejszenie wieczornej dawki insuliny NPH w przypadku stwierdzenia efektu Somogyi, przesunięcie wieczornego wstrzyknięcia NPH na godzinę 22 -2300, jeżeli występuje zjawisko brzasku, zwiększenie wieczornej dawki NPH, jeżeli jest całonocna hiperglikemia.