WSZYSTKIE ELEMENTY ŚRODOWISKA

Wszystkie elementy środowiska technicznego służą zapewnieniu człowiekowi odpowiednich warunków by­towania i pracy, równocześnie mogą być’ czynnikami obciążającymi jego psychikę. Zakłócają one’ funkcjo­nowanie ustroju, pozbawiają człowieka takich wartości jak spokój, wygoda, wypoczynek, kontakt z przyrodą, oraz stwarzają zagrożenie ze strony czynników fizycz­nych i chemicznych.Nasze środowisko techniczne — wytwór cywilizacji XX wieku — bywa źródłem następujących obciążeń:     uciążliwych warunków bytowania i pracy,  zagrożenia życia i zdrowia,    zagrożenia sfery psychicznej człowieka.