Cykl alaninowo-glukozowy

Stężenie insuliny we krwi jest kilkakrotnie większe niż glukago- nu. Dominują więc procesy anaboliczne, gromadzone są zapasy glikogenu, trójglicerydów i białka w tkankach insulinozależnych. Zwiększa się dowóz glukozy do mózgu i innych narządów oraz wytwarzanie bogatoenergetycz- nych związków fosforanowych w komórkach obwodowych. Insulina aktywuje lipazę lipoproteinową, co w rezultacie zwiększa gromadzenie trójglicerydów, zwłaszcza w tkance tłuszczowej. Jednocześnie zahamowana zostaje lipoliza i ketogeneza. Blokowanie obu tych procesów metabolicznych przez insulinę występuje nawet w stosunkowo małym stężeniu tego hormonu we krwi, znacznie mniejszym niż jest konieczny do kontroli metabolizmu glukozy.