Kiedy się pojawia

Glikozuria pojawia się we wszystkich stanach, w których stężenie glukozy we krwi jest zwiększone. Poza przyczynami, wymienionymi w tabeli 8, przejściowy cukromocz glukozowy może wystąpić wskutek:
wzmożonego wchłaniania jelitowego – stany po resekcji żołądka i zespoleniach żołądkowo-jelitowych, po dodwunastniczym wlewie glukozy, w nadczynności tarczycy,
niedostatecznego przyswajania glukozy – bogatowęglowodanowy posiłek u osób wyniszczonych i głodzonych.