Kwasica ketonowa

Kwasica ketonowa jest ostrym powikłaniem cukrzycy, zagrażającym życiu dziecka. Decydujące znaczenie ma szybka diagnostyka i poprawne leczenie oraz znajomość powikłań mogących wystąpić w przebiegu terapii.
Patomechanizm
Kwasica ketonowa stanowi zaawansowane stadium zaburzeń metabolicznych w cukrzycy insulinozależnej. Stan ten jest następstwem:
znacznego niedoboru lub braku insuliny,
hipersekrecji hormonów o działaniu antagonistycznym (glukagon, kortyzol, aminy katecholowe, GH).
Zaburzona sekrecja hormonów powoduje następujące konsekwencje metaboliczne:
zmniejszone zużycie glukozy w tkankach obwodowych,