Glukozuria

Glukoza pojawia się w moczu, jeżeli w okresie poprzedzającym mikcję (zwykle kilka godzin) stężenie glukozy we krwi przekracza próg nerkowy dla glukozy. Wyniki tego badania mogą być mylące, a nawet nieprzydatne u dzieci: z obniżonym progiem nerkowym dla glukozy,
ze znaczącym zaleganiem moczu w pęcherzu i rzadkimi mikcjami (pęcherz neurogenny),
świadomie fałszujących wyniki badań, z zaawansowaną nefropatią i znacznie podwyższonym progiem nerkowym dla glukozy. Badanie moczu zwiększa dokładność oceny wyrównania cukrzycy i jest szczególnie cenne u dzieci rzadziej kontrolujących glikemię.