Obrzęki insulinowe i nadciśnienie

Insulina zwiększa przepuszczalność naczyń i resorpcję sodu w cewce nerkowej. Intensywna krótkotrwała insuli- noterapia (leczenie kwasicy ketonowej) lub przewlekły hiperinsulinizm w cukrzycy źle wyrównanej, skojarzonej z otyłością mogą być przyczyną nadmiernej retencji sodu i wody, aż do pojawienia się obrzęków, a także nadciśnienia. Oba te objawy nie mają związku z dysfunkcją nerek i występować mogą u chorych na cukrzycę bez klinicznie uchwytnej nefropatii. Być może pewną rolę w patogenezie obrzęków i nadciśnienia odgrywa hiperse- krecja aldosteronu.
Retencja wody jest częstą przyczyną nagłych przyrostów masy ciała w źle kontrolowanej cukrzycy. Czasem obrzęki utrzymują się stale przez wiele lat.